Dagsavisen, a national paper in Norway with close ties to the labor movement invited Lene Johansen to write on the political realities on climate change in the U.S. for the special section they will publish in climate right before Copenhagen. It is hard for foreign correspondents to wade too deep into the political realities of another country, but Johansen has experience enough from Washington, DC to explain the congressional opposition to Waxman-Markey in her native language, Norwegian.

“Det var i utgangspunktet lite sannsynlig at den amerikanske kongressen skulle gi klarsignal for kvotehandel. «Climategate» har lagt saken helt død. USA kommer ikke til å ratifisere noen avtale fra København eller forhandlingene neste år. Det er ikke politisk støtte blant velgerne.”

Read the entire piece here: Betydningen av Climategate

Author